Colruyt blijft groeien. Dus is er nood aan een nieuw logistiek centrum in Ollignies. TRBA voert de plannen uit waardoor een goed bereikbare en efficiënt ingedeelde site ontstaat. Perfect voor de punctuele belevering van de Colruyt-winkels.

Uitdaging
TRBA legt 55.000 m² platformen voor de gebouwen. Daarnaast ligt de personeelsparking van 14.580 m² in steenslag. De wegen zijn goed voor 16.357 m² gewapend beton, 17.067 m² vezelbeton en 8900 m² asfalt. Waarbij we de wegfundering uitvoeren met dubbele stabilisatie van de gronden ter plaatse. Een bufferbekken van 500 m³ in gewapend beton om overstromingsgevaar te minimaliseren, vervolledigt het project. 

 

 

Client: 
Colim CVBA (Colruyt)
Project: 

Bouwen van een nieuwe logistiek centrum in Ollignies

Budget: 
6 840 000.00€